Nizami Ganjavi Foundation

Nizami Gəncəvi Azərbaycan'da

Gəncə şəhəri
“Nizami Gəncəvi Muzeyi”

Nizami Museum in Ganja-min

Nizami Gəncəvi yaradıcılığı səkkiz əsrdən artıqdır ki, xalqımızın mənəviyyatının tərkib hissəsi olmuşdur. Böyük sənətkarın bütün həyatı və zəngin ədəbi fəaliyyəti o dövrdə Azərbaycanın və Qafqazın ən böyük şəhəri, eləcə də Yaxın Şərqin mühüm mədəniyyət mərkəzi olan Gəncə ilə bağlıdır. Şair ömrü boyu burada yaşayıb yaratmış, poeziyaya bir-birindən qiymətli söz sənəti incilərini dünyaya bəxş etmişdir. Nizami Muzeyində onun xatirəsinə ucaldılmış, görkəmli şairin həyat və dünya şöhrətli əsərlərindən bəhs edən zəngin eksponatlar nümayiş etdirilir.

“Nizami Gəncəvi: sələflər və xələflər”

“Nizami Gəncəvi: Sələflər və xələflər” parkında şair, yazıçı və Gəncə mühitində yaşayan insanların, o cümlədən Nizami Gəncəvinin heykəli daxil olmaqla ucaldılıb. Burada Məhsəti Gəncəvi, Mirzə Şəfi Vazeh, Əbül-Üla Gəncəvi, Qivami Gəncəvi, Usta Bəndər, Şeyx Zaman, Həkim Xətibi Gəncəvi, Əfrasiyab və Ömər Gənci kimi tarixi şəxsiyyətlərin adları daxil olmaqla ümumilikdə 17 abidə var.
Abidələrin müəllifi heykəltəraş Asəf Həsənovdur.

Bakı Şəhəri
Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

Muzey binası 1860-cı illərdə ikimərtəbəli karvansaray kimi tikilib. Binanın memarı Qasım bəy Hacıbababəyovdur. 1915-ci ildə bina Metropol oteli kimi fəaliyyət göstərmişdir. Sonralar 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Kabinetinin əməkdaşları burada yaşayıb fəaliyyət göstərmiş, 1920-1930-cu illərdə isə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası burada yerləşirdi. Muzey 1940-cı illərin əvvəllərində yaradılmışdır. Milli lüğətin yaradılmasında Azərbaycanın ən seçilmiş sənətkarları iştirak edirdi. Muzey Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 1939-cu il 1 noyabr tarixli 4972 nömrəli sərəncamı ilə Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinə həsr olunmuş daimi ekspozisiya memorial muzeyinin təşkili haqqında yaradılmışdır. Lakin onun açılışı 1945-ci il mayın 14-də olub.Memarlar Sadiq Dadaşov və Mikayıl Useynovun layihəsi çərçivəsində əsaslı təmir işləri aparılıb, əsas fasadda heykəllər qoyulub və daha iki mərtəbə hazırlanıb. Binanın fasadında Azərbaycanın görkəmli şair və yazıçılarının heykəlləri qoyulub. Məhəmməd Füzuli (heykəltəraş F. Əbdürrəhmanov), Molla Pənah Vaqif (heykəltəraş C. Qaryağdı), Mirzə Fətəli Axundov (heykəltəraş P. Sabsay), Xurşidbanu Natəvan (heykəltəraş E. Tripolskaya), Cəlil Məmmədquluzadə (heykəltəraş N.Zaxarov), C.Cabbarlının (heykəltaraş E.Klyatskin). Muzeyin interyerini Lətif Kərimov bəzədib. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf mərhələləri Muzeyin innovasiyalarla zənginləşdirilmiş, tamamilə kompüterləşdirilmiş və dünya standartlarına uyğunlaşdırılmış sərgilərində öz əksini tapmışdır. Qədim əlyazmalar, maddi mədəniyyət nümunələri, şəkillər, xalçalar, nadir kitablar, fin miniatürləri, məşhur xəttatların əlyazmaları, numizmatika, yazıçıların xatirə əşyaları, sənədli fotoşəkillər, heykəllər, xəritələr, tətbiqi sənət və sənətkarlıq nümunələri ziyarətçilərin diqqətini cəlb edir. Muzeyin qonaqları innovativ sərgidə qiymətli audio-video materiallarla – müxtəlif filmlər, tamaşalardan fraqmentlər, tanınmış Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi parçaları və populyar aktyorların ifasında poetik nümunələrlə tanış ola bilərlər.

Nizami Gəncəvi metro stansiyası


Bakı metrosunda stansiya. 1985-ci ildə istifadəyə verilib. Açılış zamanı Nizami Bakı Metropoliteninin birinci xəttinin sonuncu stansiyası olub. Rəssam Mikayıl Abdullayev metronun daxilindəki yeraltı sarayda Nizaminin portret və əsərlərinin miniatür mozaikalarını yaradıb və dizayn edib.


Nizami Kino Mərkəzi


“Nizami” kinoteatrı Bakıda fəaliyyət göstərən mədəniyyət obyektidir. 1934-cü ildə istifadəyə verilmişdir. Kinoteatrın binası Azərbaycan Prezidentinin “Azərbaycan kinosunun inkişafı haqqında” Sərəncamına əsasən yenidən qurulub. Əsaslı təmirdən sonra 24 noyabr 2011-ci ildə yenidən istifadəyə verilmişdir. Açılışı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev etmişdir.

Shopping Basket