Nizami Ganjavi Foundation

Varlık 19
banner 2 (2)

Xəmsə

 “Xəmsə” (ərəbcə – “Beşlik”) və ya “Pənc Gənc” (farsca – “Beş xəzinə”) adı altında birləşdirilmiş Azərbaycan ədəbiyyatının fars dilli məktəbinin görkəmli nümayəndəsi olan Nizami Gəncəvinin (1141–1209) beş məsnəvisindən ibarət topludur.

Shopping Basket